• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

สวนสัตว์สงขลา เรื่อง ยกเลิกประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างปรับปรุงส่วนจัดแสดงนกฟลามิงโกเป็นส่วนจัดแสดงนกสวยงาม ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ตามประกาศสวนสัตว์สงขลา เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงส่วนจัดแสดงนกฟลามิงโกเป็นส่วนจัดแสดงนกสวยงาม ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ ๗  ธันวาคม ๒๕๕๕

                  เนื่องจาก งานประกวดราคาจ้างปรับปรุงส่วนจัดแสดงนกฟลามิงโกเป็นส่วนจัดแสดงนกสวยงาม ครั้งที่ ๒  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ มีผู้มาซื้อซอง  จำนวน   ๒  ราย  และกำหนดยื่นซองในวันที่  ๑๗ ธันวาคม  ๒๕๕๕ ปรากฏว่าไม่มีผู้ยื่นซอง

                  ดังนั้น  สวนสัตว์สงขลา จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร