• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

สวนสัตว์สงขลา เรื่อง ยกเลิกประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างปรับปรุงส่วนจัดแสดงแมวน้ำ-เพนกวิน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

 ตามประกาศสวนสัตว์สงขลา เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงส่วนจัดแสดงแมวน้ำ-เพนกวิน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ ๗  ธันวาคม ๒๕๕๕

            เนื่องจาก งานประกวดราคาจ้างปรับปรุงส่วนจัดแสดงแมวน้ำ-เพนกวินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ มีผู้มาซื้อซอง  จำนวน   ๓  ราย  และกำหนดยื่นซองในวันที่  ๑๗ ธันวาคม  ๒๕๕๕ ปรากฏว่าไม่มีผู้ยื่นซอง

             ดังนั้น  สวนสัตว์สงขลา จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร