• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

ประกาศสวนสัตว์สงขลา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาจ้างงานก่อสร้างห้องสุขาคนพิการและที่อาบน้ำละหมาดพร้อมทางเดิน

ตามประกาศ สวนสัตว์สงขลา เรื่อง สอบราคาจ้างงานก่อสร้างห้องสุขาคนพิการและที่อาบน้ำละหมาดพร้อมทางเดิน ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ซึ่งมีผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา จำนวน ๒ ราย นั้น

สวนสัตว์สงขลาขอประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานก่อสร้างห้องสุขาคนพิการและที่อาบน้ำละหมาดพร้อมทางเดิน  รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบ

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร