• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

ประกาศสวนสัตว์สงขลา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาจ้างงานปรับปรุงส่วนจัดแสดงนกสวยงามเป็นส่วนขยายพันธุ์นกฟลามิงโก้ ภายในสวนสัตว์สงขลา

ตามประกาศ  สวนสัตว์สงขลา เรื่อง สอบราคาจ้างงานปรับปรุงส่วนจัดแสดงนกสวยงามเป็นส่วนขยายพันธุ์นกฟลามิงโก้  ภายในสวนสัตว์สงขลา ลงวันที่  ๑๐ ตุลาคม  ๒๕๕๕  ซึ่งมีผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา  จำนวน  ๒ ราย นั้น

สวนสัตว์สงขลาขอประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานปรับปรุงส่วนจัดแสดงนกสวยงามเป็นส่วนขยายพันธุ์นกฟลามิงโก้  ภายในสวนสัตว์สงขลา  รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบ

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร