• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

นกกระสาแดง

   
   
ลักษณะทั่วไป : ตัวผู้และตัวเมียมีลักษณะคล้ายกัน เป็นนกยางที่มีขนาดใหญ่ ปากยาว คอยาว ขายาว สีตอนบนเป็นสีน้ำตาลดำ ตอนล่างเป็นสีน้ำตาลเหลือง มีลายดำจากมุมปากเป็นทางไปตลอดคอ และจากด้านข้างจนถึงอก ซึ่งมีทั้งสองข้าง ใต้คางค่อนข้างขาว มีขนประดับหรือขนสร้อย ซึ่งมีสีน้ำตาลดำและมีลักษณะเป็นเส้นเล็กยาวแหลมห้อยจากหน้าอกในฤดูผสม พันธุ์
ถิ่นอาศัย, อาหาร :  พบในแอฟริกา ยุโรป อินเดีย จีน ไต้หวัน พม่า ไทย กัมพูชา ลาว เวียดนาม มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ประเทศไทยพบทุกภาค เป็นทั้งนกประจำถิ่นและอพยพเข้ามา อาหารได้แก่ ปลา กุ้ง กบ เขียด หอย แมลง สัตว์เลื้อยคลานเล็กๆ 
พฤติกรรม, การสืบพันธุ์ :  นกกระสาแดงเป็นนกที่ชอบหากินในเวลา เช้าและเย็น กลางวันชอบเกาะอยู่ตามต้นไม้ หรือกอหญ้าริมหนองบึง หากินตามแหล่งน้ำตื้น ๆ เช่น หนอง บึง นกกระสาแดงวางไข่ครั้งละ 3-5 ฟอง 
สถานภาพปัจจุบัน :  เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พุทธศักราช 2535
   

 

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร