• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

ทีมสัตวแพทย์และผู้เชี่ยวชาญ รีดเก็บน้ำเชื้อของแพนด้าเพศผู้ ช่วงช่วง

ในวันนี้ (18 ก.พ.53) เมื่อเวลา 10.00 น.  เป็นการดำเนินการครั้งที่ 1 ประจำปี 2553 ทีมสัตวแพทย์และผู้เชี่ยวชาญ ได้ดำเนินการรีดเก็บน้ำเชื้อของ แพนด้าเพศผู้ ช่วง ช่วง  เนื่องในฤดูกาล การผสมพันธุ์ ซึ่งโดยปกติจะเริ่มตั้งแต่เดือน ก.พ.-เม.ย. คุณภาพน้ำเชื้อที่ได้ในฤดูกาลกับนอกฤดูกาลนั้นแตกต่างกัน ในการนี้จะตรวจสุขภาพ ช่วง ช่วง ด้วย หลังจากที่ได้ให้ยาถ่ายพยาธิ โดยคณะทำงานในครั้งนี้ แบ่งการทำงานออกเป็น 3 ทีม คือ ทีมยิงยาสลบ ทีมรีดน้ำเชื้อ และทีมตรวจคุณภาพ

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร