• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

การวิจัยและพัฒนาสวนผีเสื้อธรรมชาติในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว

การวิจัยและพัฒนาสวนผีเสื้อธรรมชาติ ในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเพิ่มจำนวนผีเสื้อในสวนผีเสื้อให้มีมากเท่าที่จะทำได้ โดยคำนึงถึงการดูแลรักษาสภาพนิเวศให้เหมาะต่อการอยู่อาศัย และเพาะพันธุ์ของผีเสื้อชนิดที่มีอยู่ในสวนสัตว์ รวมทั้งการขยายพื้นที่ปลูกพืชอาหาร และเพิ่มชนิดของอาหารเข้ามาในแหล่งอาศัยอยู่เสมอ เพื่อให้การพัฒนาสวนผีเสื้อมีความยั่งยืน

การวิจัยนี้มีหลักการสำคัญอยู่ 4 ประการ คือ การศึกษาความหลากหลายของผีเสื้อ แมลงผสมเกสร และแมลงอื่นๆ ศึกษาวงจรชีวิต เทคนิคการเลี้ยงเพื่อเพิ่มปริมาณ และพืชอาหารของผีเสื้อ ปรับพื้นที่ในสวนผีเสื้อเพื่อให้เหมาะสมต่อการอยู่อาศัยและพฤติกรรมของผีเสื้อ รวมทั้งเพิ่มสิ่งดึงดูดผีเสื้อและผู้เข้าชมสวนผีเสื้อ

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร