• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

แถลงข่าวเปิดตัวโครงการเสือช่วยโลก

กำหนดการ วันแถลงข่าว
“TIGERS SAVE THE WORLD 2010”
วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2553
เวลา 13.00 – 15.00 น.
ณ สวนสัตว์ดุสิต กรุงเทพมหานคร


 13.00 น.    ลงทะเบียน
                
รับประทานอาหารว่าง พร้อมชมดนตรีแนว INDY จากศิลปินค่ายต่างๆ

ลำดับการแถลงข่าว
1.    พิธีกรแนะนำผู้ร่วมจัดงาน พร้อมกล่าวถึงวัตถุประสงค์และรายละเอียดต่างๆของงาน
2.   ชม VTR ความเป็นมาของการประกวด “JUNGLE TIGER VOICE PRESENTER 2010” ภายใต้โครงการ “TIGERS SAVE THE WORLD 2010”
 
14.00 น.     เปิดงานแถลงข่าว
                   Sound เปิด พิธีกรนำเข้าสู่งานแถลงข่าว
                   พิธีกรกล่าวแนะนำผู้ร่วมแถลงข่าว
1. ประธานเปิดงาน โดย ผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
2. ผู้อำนวยการสวนสัตว์ดุสิต(เขาดิน) นายสัตวแพทย์กาญจน์ชัย แสนวงศ์
3. ผู้อำนวยการโครงการ โดย น.สพ.สมชัย วิเศษมงคลชัย
4. ผู้ร่วมดำเนินการจัดงาน ตามลำดับ
5. ผู้สนับสนุนหลักในการจัดงาน ตามลำดับ
6. ผู้ร่วมดำเนินการจัดงาน กล่าวถึง โครงการและกิจกรรมต่างๆตลอดปีเสือทองคำ 2553
 
14.10 น.    เริ่มงานแถลงข่าว
                  - พิธีกรสัมภาษณ์ผู้ร่วมงานแถลงข่าวตามลำดับ
 
15.00 น.     - ชมแฟชั่นโชว์จากพรีเซ็นเตอร์ ปีเสือ
                    โดยนางแบบชั้นนำ 8 คน ในคอนเซปท์ “เสือ”
                  - เปิดตัวผู้ผ่านเข้ารอบการประกวดรอบ 30 คนสุดท้าย
                  - แจ้งกำหนดการและรายละเอียดของการประกวด
- เชิญผู้ร่วมแถลงข่าวถ่ายภาพร่วมกัน
 
15.30 น.     ปิดงาน/เชิญนักข่าวและสื่อมวลชนสัมภาษณ์ตามอัธยาศัย

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร