• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

ยกเลิกประกาศร่าง TOR ประกวดราคาจ้างงานขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงต่ำ ภายนสวนสัตว์อุบลราชธานี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ปี 2555

ประกาศสวนสัตว์นครราชสีมา เรื่อง ยกเลิกประกาศร่าง TOR ประกวดราคาจ้างงานขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ 2555 (รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมา)

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร