• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

งานแถลงข่าวพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการนำช้างคืนถิ่น

วันนี้(2 ต.ค.52)16.00 น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เป็นประธานในพิธีแถลงข่าวการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการช้างคืน ถิ่น  จังหวัดสุรินทร์  ระหว่าง องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดสุรินทร์  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ เป็นหน่วยหลัก  และมีหน่วยงานร่วมสนับสนุนประกอบด้วย  กรมป่าไม้  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช    กรมปศุสัตว์  องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้    การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

เพื่อแก้ปัญหาการนำช้างออกเร่ร่อนในเมืองใหญ่  พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและช้างเลี้ยงให้มีความเป็นอยู่อย่างเหมาะสม  ตลอดจนอนุรักษ์และพัฒนาหมู่บ้านคนเลี้ยงช้าง  ให้เป็นสถานที่ศึกษาเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมคนเลี้ยงช้าง  โดยส่งเสริมให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร