• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

งานประเพณีลอยกระทงสวนสัตว์ดุสิต ประจำปี 2552

ประเพณีงานลอยกระทงสวนสัตว์ดุสิต หรือเขาดิน ปีนี้ จัดประกวดกระทงทั้งประเภทสร้างสรรค์และประเภทดอกไม้สด ผู้ชนะจะได้รับโล่พระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และเงินสดกว่า ๗๐,๐๐๐ บาท นายโสภณ ดำนุ้ย รักษาการผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ เปิดเผยว่า องค์การสวนสัตว์จัดงานประเพณีลอยกระทงอย่างยิ่งใหญ่ที่สวนสัตว์ทั้ง ๓ แห่ง โดยที่สวนสัตว์ดุสิตได้รับพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระราชทานโล่เป็นรางวัลแก่ผู้ที่ชนะการประกวดกระทงทั้ง ๒ ประเภท คือ ประเภทสร้างสรรค์และประเภทดอกไม้สด ซึ่งผู้ชนะการประกวดจะได้รับโล่พระราชทาน

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร