• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

ประกวดราคาจ้างเหมางานปรับปรุงอาคารโภชนาการสัตว์ ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

สวนสัตว์เชียงใหม่ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารโภชนาการสัตว์ ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามไฟล์ที่แนบมา

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร