• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

ประกาศร่าง TOR งานก่อสร้างสถานที่เลี้ยงและจัดแสดงเสือไซบีเรีย สวนสัตว์นครราชสีมา ครั้งที่ 1

สวนสัตว์นครราชสีมา เป็นสวนสัตว์ในสังกัด องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความประสงค์จะจ้างก่อสร้างสถานที่เลี้ยงและแสดงเสือไซบีเรีย ณ สวนสัตว์นครราชสีมา เพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดการดูแลสัตว์ และเพื่อให้ส่วนจัดแสดงได้มาตรฐาน

สวนสัตว์นครราชสีมา ขอประกาศ ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการก่อสร้าง (Terms of Reference) งานก่อสร้างสถานที่เลี้ยงและจัดแสดงเสือไซบีเรีย สวนสัตว์นครราชสีมา

โดยผู้ที่สนใจ สามารถดาวน์โหลดรายละเอียด ได้ที่ลิงค์ข้างล่าง

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร