• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

“แต่งแต้มกำแพงสวยด้วยสี......เล่าตำนานสรรพสัตว์ในเขาดิน”

มาร่วมกัน “แต่งแต้มกำแพงสวยด้วยสี..... เล่าตำนานสรรพสัตว์ในเขาดิน” ในหัวข้อ “รักษ์สัตว์ป่า รักษ์สิ่งแวดล้อม” เนื่องจากขณะนี้โลกใกล้เข้าสู่สภาวะโลกร้อน ทำให้เกิดปัญหาต่าง ๆ มากมายซึ่งอาจรวมไปถึงการสูญเสียสายพันธุ์สัตว์ป่าหลายชนิด ด้วยเหตุนี้ สวนสัตว์ดุสิตจึงได้จัดให้มีการประกวดวาดภาพจิตรกรรมแต่งกำแพงให้สวยงาม ให้เห็นถึงสัตว์ต่าง ๆ ที่อยู่ในสวนสัตว์ดุสิต เพื่อเป็นการปลูกฝังทัศนคติที่ถูกต้องให้แก่เยาวชนและประชาชนในการที่จะช่วยกันรณรงค์สัตว์ป่าไว้

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร