• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

ประกาศ ยกเลิกร่างขอบเขตงาน (TOR) จำนวน 6 รายการ ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2555

ประการสวนสัตว์ดุสิต

เรื่อง ยกเลิกร่างขอบเขตงาน (TOR) จำนวน 6 รายการ ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2555

ตามประกาศ สวนสัตว์นครราชสีมา เรื่อง ร่างขอบเขต (TOR) จำนวน 6 รายการ งานก่อสร้างสถานที่จัดแสดงเสือโคร่ง เสือข่าว เสือดำ-ดาว เสือไซบีเรีย เสือจากัวร์ และเสือลายเมฆ ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2555 นั้น

สวนสัตว์นครราชสีมา ขอยกเลิก ร่างขอบเขตงาน (TOR) จำนวน 6 รายการ ดังกล่าว

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร