• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

เล่าสู่กันฟังเรื่องการจัดนิทรรศการในงานประชุมทรัพยากรชีวภาพเพื่อเศรษฐกิจไทย

โดยจากการสำรวจ ผู้เข้าชมส่วนใหญ่ชอบและประทับใจ  ที่ได้รับความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพทางการสืบพันธุ์เข้ามาช่วยให้ สัตว์สามารถสืบพันธุ์  และตั้งท้องด้วยกระบวนการเลียนแบบธรรมชาติ  เพื่อเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ  และการฟื้นฟูสัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์คืนสู่ธรรมชาติ

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร