• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

สวนสัตว์เชียงใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

   
   

ปัญหาภาวะโลกร้อน ( Global warming )  ทำให้หลายหน่วยงานทั่วโลกปรับแผนการดำเนินงาน โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น  สวนสัตว์เชียงใหม่จึงได้มีการเพิ่มแนวความคิดของการดำเนินงานโดยดำเนินกิจกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก  รวมถึงแนวคิดในการพัฒนาให้เป็นสวนสัตว์สมัยใหม่ ( Modern zoo )  และได้เพิ่มแนวคิดนี้ลงไปใน Chiangmai Zoo Master Plan 2010-2015 เพื่อให้เป็นแหล่งความรู้และเป็นหน่วยงานตัวอย่างที่ห่วงใยธรรมชาติ และการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร