• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

การเตรียมความพร้อมเพื่อทดลองปล่อยนกกระเรียนไทยจากสภาพเพาะเลี้ยงคืนสู่พื้นที่ชุ่มน้ำตามธรรมชาติของประเทศไทย

   
   

สวนสัตว์นครราชสีมาประสบความสำเร็จในการเป็นแหล่งขยายพันธุ์นกกระเรียนไทยที่ใหญ่ที่สุดในโลก ทำให้เกิดแนวคิดการเพาะขยายพันธุ์และนำประชากรนกกระเรียนที่มีอยู่ ทดลองปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ เพื่อเป็นการฟื้นฟูประชากรสัตว์ป่าที่เคยสูญพันธุ์จากธรรมชาติของประเทศไทยกลับคืนมา และเป็นต้นแบบการปล่อยสัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติชนิดอื่นๆต่อไป

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร