• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

(ยกเลิกข่าวประกวดราคานี้) ประกาศร่าง TOR งานก่อสร้างสถานที่เลี้ยงและจัดแสดงเสือลายเมฆ สวนสัตว์นครราชสีมา ครั้งที่ 2

สวนสัตว์นครราชสีมา เป็นสวนสัตว์ในสังกัด องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความประสงค์จะจ้างก่อสร้างสถานที่เลี้ยงและแสดงเสือลายเมฆ ณ สวนสัตว์นครราชสีมา เพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดการดูแลสัตว์ และเพื่อให้ส่วนจัดแสดงได้มาตรฐาน

โดยผู้ที่สนใจ สามารถดาวน์โหลดรายละเอียด ได้ที่ลิงค์ข้างล่าง

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร