• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

นกกิ้งโครงคอดำ

   
   
ลักษณะทั่วไป :
  เป็นนกจำพวกนกเอี้ยง ขนาดค่อนข้างใหญ่กว่าชนิดอื่น ตัวผู้และตัวเมียมีลักษณะคล้ายกัน ขนบนหลังและปีกมีสีเทาเข้มแต้มด้วยรอยขีดสีขาว บนหัว อกและด้านใต้เป็นสีขาว บริเวณคอมีคาดสีดำเป็นแถบขนาดใหญ่ แต่นกตัวที่ยังไม่โตเต็มที่ไม่มีแถบสีดำนี้                      
ถิ่นอาศัย, อาหาร : พบในทวีปเอเซียแถบประเทศอินเดีย พม่า ลาว เวียดนาม กัมพูชา ภาคใต้ ของจีน ในประเทศไทยพบอยู่ทุกภาค ยกเว้นภาคใต้ตอนล่าง อาหารได้แก่ เมล็ดพืช แมลง สัตว์เลื้อยคลานขนาดเล็ก
พฤติกรรม, การสืบพันธุ์ :
  ชอบอาศัยอยู่รวมกันเป็นฝูง ตามท้องทุ่งใกล้หมู่บ้านและแหล่งเพาะปลูก มักลงมาเดินหากินตามพื้นดิน เมื่อตกใจหรือถูกรบกวนจะบินพร้อมกับส่งเสียงร้อง บางครั้งส่งเสียงร้องรับกันทั้งฝูง ทำให้เกิดเสียงเอะอะ นกกิ้งโครงคอดำเริ่มผสมพันธุ์ในช่วงเดือนเมษายน-มิถุนายน ทำรังขนาดใหญ่เป็นรูปโดมบนต้นไม้สูงและรองพื้นรังด้วยใบหญ้า วางไข่ ครั้งละ 3-5 ฟอง                      
สถานภาพปัจจุบัน :
  เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พุทธศักราช 2535                      

 

สถานที่ชม :
สถานที่ จำนวน
สวนสัตว์ดุสิต 6
สวนสัตว์นครราชสีมา 3

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร