• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

ความสำเร็จในการผสมเทียมแพนด้ายักษ์

แพนด้ายักษ์ (Ailuropoda melanoleuca) เป็นสัตว์ตระกูลหมีในกลุ่มสัตว์กินเนื้อเพียงชนิดเดียวที่กินไผ่เป็นอาหารหลัก ถือเป็นสัตว์ป่าหายากใกล้สูญพันธุ์ที่ทั่วโลกให้ความสำคัญในการอนุรักษ์เนื่องจากประชากรในธรรมชาติกำลังการถูกคุกคามถิ่นที่อยู่อาศัยและการล่าอย่างต่อเนื่อง ในการให้การศึกษาด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่าหมีแพนด้ายักษ์กลายเป็นฑูตในการแสดงถึงความจำเป็นในการอนุรักษ์สัตว์ป่า พื้นที่ป่าและ ความหลากหลายทางชีวภาพ

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร