• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

การเก็บรักษาพันธุกรรมและเทคโนโลยีทางการสืบพันธุ์ในสัตว์ตระกูลแมว

   
   

โครงการนี้เป็นการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าตระกูลแมวชนิดต่างๆในสวนสัตว์ โดยรวบรวมเซลล์พันธุกรรมสัตว์ป่าตระกูลแมวของไทยขึ้นในประเทศ ทั้งยังเป็นการเริ่มต้นศึกษาเรื่อง “เทคโนโลยีชีวภาพทางการสืบพันธุ์” (Assisted reproductive technologies; ARTs) ได้แก่ การผสมเทียม การปฏิสนธิภายนอกร่างกาย และโคลนนิ่งในสัตว์ป่าตระกูลแมวของไทย

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร