• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารโภชนาการสัตว์ ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

สวนสัตว์เชียงใหม่ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารโภชนาการสัตว์ ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ณ สวนสัตว์เชียงใหม่ เลขที่ ๑๐๐ ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๒๐๐

 

สวนสัตว์เชียงใหม่ ขององค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เหมาะสำหรับพักผ่อนพร้อมกับสัมผัสกับสัตว์นานาชนิดบนพื้นที่ประมาณ 531 ไร่ ประกอบด้วย อาคารอำนวยการ อาคารงานโภชนาการสัตว์ เป็นต้น ซึ่งอาคารสถานที่เป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งที่ช่วยให้การดำเนินงานไปได้โดยสะดวก อาคารสถานที่จึงเป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำเนินงาน การปฏิบัติงาน เช่นเดียวกับบ้านเป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของคนงานโภชนาการสัตว์ ก็เปรียบเสมือนกับแหล่งอาหารที่สำคัญกับการดำรงชีวิตของสัตว์

โดยทางสวนสัตว์เชียงใหม่ ได้ทำการปรับปรุงอาคารโภชนาการสัตว์ครั้งสุดท้ายในปี 2535 ซึ่งปัจจุบันอาคาร และส่วนประกอบต่างๆดังกล่าวเริ่มชำรุดตามสภาพการใช้งาน และได้ใช้งานมานานหลายปีแล้ว จึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุงซ่อมแซมพื้นที่ เพื่อให้อาคารสถานที่ใช้ในการดำเนินงานของงานโภชนาการสัตว์ให้ได้มาตรฐาน มีความมั่นคง แข็งแรง ปลอดภัย สวยงาม ง่ายต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลบรรลุตามวัตถุประสงค์ นั้น

ส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์ เกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานนี้ได้ที่

- สถานที่ติดต่อ สวนสัตว์เชียงใหม่ 100 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

- โทรศัพท์ 053-221179 ต่อ 131 - 136

- โทรสาร 053-222283

- เว็บไซต์ http://www.chiangmaizoo.com/

- สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ http://www.chiangmaizoo.com/ และ http://www.gprocurement.go.th

- สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น ได้ที่ E-mail Address: wuttikai@zoothailand.org โดยต้องเปิดเผยชื่อ และที่อยู่ของผู้ให้ข้อเสนอแนะวิจารณ์ หรือมีความเห็นด้วย

 

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่เอกสารที่แนบมาด้วยนี้

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร