• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงประสิทธิภาพลิฟต์โดยสาร ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

สวนสัตว์เชียงใหม่ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงประสิทธิภาพลิฟต์โดยสาร ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ณ สวนสัตว์เชียงใหม่ เลขที่ ๑๐๐ ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๒๐๐

สืบเนื่องจาก สวนสัตว์เชียงใหม่ ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างศูนย์บริการอาคารบริการประชาชน ที่ผ่านมา    ทำให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาได้ใช้บริการ อาคารในการจอดรถ เป็นจำนวนมากกว่า 500 คัน ต่อวัน ทำให้การทำงานของลิฟต์ขนส่งประชาชน ทำงานหนักอย่างต่อเนื่อง สภาพทรุดโทรม ดังนั้น เพื่อเป็นการบริการประชาชน ให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจรลิฟต์ขนส่งโดยสาร สวนสัตว์เชียงใหม่ จึงดำเนินการที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพลิฟต์โดยสารให้มีการทำงานที่รวดเร็วสะดวก และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

โดยการปรับปรุงประสิทธิภาพลิฟต์โดยสาร เพื่อความสะดวก และปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยว แต่เนื่องจากมีการซ่อมแซมอยู่บ่อยครั้ง แต่ละครั้งต้องใช้เงินเป็นจำนวนมาก และต้องบำรุงรักษาอยู่ตลอดเวลา และมีความจำเป็นในการโดยสาร และบริการให้แก่นักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมสวนสัตว์เชียงใหม่

ส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์ เกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานนี้ได้ที่

- สถานที่ติดต่อ สวนสัตว์เชียงใหม่ 100 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

- โทรศัพท์ 053-221179 ต่อ 131 - 136

- โทรสาร 053-222283

- เว็บไซต์ http://www.chiangmaizoo.com/

- สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ http://www.chiangmaizoo.com/ และ http://www.gprocurement.go.th

- สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น ได้ที่

E-mail Address: wuttikai@zoothailand.org

โดยต้องเปิดเผยชื่อ และที่อยู่ของผู้ให้ข้อเสนอแนะวิจารณ์ หรือมีความเห็นด้วย

 

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร