• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

หลินฮุ่ยคลอดลูกแล้ว โดยวิธีธรรมชาติ

หลินฮุ่ยคลอดลูกแล้ว ด้วยวิธีธรรมชาติ  เวลาประมาณ 10.39 น. สุขภาพร่างกายแข็งแรง
ใช้ระยะเวลาตั้งท้อง 97 วัน  น้ำหนักลูกหลินฮุ่ยน้อย ไม่น้อยกว่า 200 กรัม  ซึ่งหลินฮุ่ยเป็น
ผู้ดูแลลูกเอง มีอาการกระวนกระวาย   และตอนนี้อยู่ในความดูแลของสัตว์แพทย์อย่างใกล้ชิด

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร