• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

ร่างTOR ปรับปรุงทางเข้าประตูรัฐสภา ห้องขายบัตรและศูนย์บริการนักท่องเที่ยว

สวนสัตว์ดุสิต มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงทางเข้าสวนสัตว์ด้านประตูตรงข้ามรัฐสภา ห้องขายตั๋วและศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ณ สวนสัตว์ดุสิต เลขที่ ๗๑ ถนนพระราม ๕ ดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ โดยเอกสารแนบดังต่อไปนี้

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร