• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

อัลตร้าซาวด์ตรวจการตั้งท้องหมีแพนด้า

จากการที่โครงการวิจัยและจัดแสดงหมีแพนด้าในประเทศไทย สวนสัตว์เชียงใหม่ องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ตรวจติดตามการตั้งท้องของหลินฮุ่ยมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง พบว่า เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นหลายประการ กล่าวคือ หลินฮุ่ยกินอาหารมากขึ้นในช่วงแรกหลังการผสมเทียม พักผ่อนมากขึ้น จนทำให้น้ำหนักเพิ่มประมาณ 6-7 กิโลกรัม ระดับของฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงหนึ่งเดือนครึ่ง หลังการผสมเทียม (จากประมาณ 5-15 นาโนกรัมต่อมิลลิกรัม ครีเอทินีน เป็นระดับ 40-60 นาโนกรัมต่อมิลลิกรัม ครีเอทินีน) และฮอร์โมนดังกล่าวก็เพิ่มระดับที่สูงขึ้นมากในช่วงสองเดือนครึ่งหลังการผสม (เพิ่มขึ้นเป็นมากกว่า 300 นาโนกรัมต่อมิลลิกรัม ครีเอทินีน)

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร