• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

ประกาศสอบราคาจ้างทำหนังสือสวนสัตว์ไทย

องค์การสวนสัตว์  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างจัดทำหนังสือสวนสัตว์ไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  จำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)  เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข (TOR) ที่องค์การสวนสัตว์กำหนด

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร