• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

เขาเขียวเปิดส่วนแสดงใหม่ Journey to the Jungle

สวนสัตว์เปิดเขาเขียว เปิดส่วนแสดงใหม่ ในชุด Journey to the Jungle มหัศจรรย์แห่งป่า หวังกระตุ้นการท่องเที่ยวระดับเอเชีย เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 24 เมษายน 2551  เวลา 14.00 น. นายสุวิช ชมพูนุทจินดา ประธานคณะกรรมการองค์การสวนสัตว์ เป็นประธานในพิธีเปิดส่วนแสดงความสามารถของสัตว์ ชุดใหม่ Journey to the Jungle โดยมี นายโสภณ ดำนุ้ย ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ ได้กล่าวรายงานให้ทราบถึง กิจกรรมของส่วนแสดงใหม่ ในครั้งนี้

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร