• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

ประกาศสวนสัตว์สงขลา เรื่อง ประกวดราคาซื้ออาหารสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2555 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

สวนสัตว์สงขลา  องค์การสวนสัตว์  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้ออาหารสัตว์ประจำปีงบประมาณ 2555 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  จำนวน 5 ประเภท

  ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาซื้อฯ ในราคาชุดละ 1,000.- บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)  ได้ที่งานการเงิน  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สวนสัตว์สงขลา ระหว่างวันที่ 18-24 พฤษภาคม 2555  (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  074-598838-40 และดูรายละเอียดได้ที่ www.gprocurement.go.th และwww.zoothailand.org

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร