• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

นกแก้วหัวแพร

   
   
ลักษณะทั่วไป : เป็นนกแก้วขนาดกลาง มีความยาวลำตัว 33 เซนติเมตร นกแก้วหัวแพรตัวผู้มีลักษณะแตกต่างจากตัวเมียคือ บนหัวมีสีม่วงและมีแถบสีดำบริเวณรอบคอ ส่วนตัวเมียบนหัวมีสีเท่าปนม่วงและไม่มีแถบสีดำรอบคอ นอกจากนั้นแล้วมีลักษณะเหมือนกันคือ ลำตัวทั่วไปมีสีเขียว ด้านล่างสีเหลืองอมเขียว ใบหน้าและหัวสีชมพูสด ปีกมีแถบสีแดง 
ถิ่นอาศัย, อาหาร : พบอยู่บริเวณเชิงเทือกเขาหิมาลัย ภาคใต้ของจีนและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งประเทศไทยพบอยู่เกือบทุกภาค ยกเว้นทางภาคใต้ นกแก้วหัวแพรกินผลไม้ เมล็ดพืช และยอดไม้เป็นอาหาร 
พฤติกรรม, การสืบพันธุ์ : นกแก้วชนิดนี้ มักชอบอยู่รวมกันเป็นฝูงเล็ก ๆ ส่งเสียงร้องดังมาก บางครั้งอาจบินออกจากป่าสู่ไร่นา นกแก้วหัวแพรมีช่วงฤดูผสมพันธุ์อยู่ในราวเดือนมีนาคม – เมษายน 
สถานภาพปัจจุบัน :  เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พุทธศักราช 2535 

 

สถานที่ชม :
สถานที่ จำนวน
สวนสัตว์นครราชสีมา 1
สวนสัตว์นครราชสีมา 1

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร