• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

ร่างข้อกำหนดความ (TERM OF REFERENCE: TOR) อาหารสัตว์ ประจำปี 2555

ร่างข้อกำหนดความ (TERM OF REFERENCE: TOR) อาหารสัตว์  ประจำปี 2555

สวนสัตว์สงขลา  องค์การสวนสัตว์   ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า  “สวนสัตว์”  มีความประสงค์จะซื้ออาหารสัตว์ ประจำปีงบประมาณ  2555  จำนวน 5 ประเภท  โดยการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   ดังนี้

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร