• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

ประกาศองค์การสวนสัตว์ เรื่องสอบราคาจัดซื้อเครื่องปั๊มดูด - จ่ายสารละลายแบบรีดท่อ

ประกาศองค์การสวนสัตว์ เรื่องสอบราคาจัดซื้อเครื่องปั๊มดูด - จ่ายสารละลายแบบรีดท่อ

องค์การสวนสัตว์มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อเครื่องปั๊มดูด - จ่ายสารละลายแบบรีดท่อจำนวน ๑ เครื่อง เพื่อใช้ในโครงการจัดตั้งศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์ป่า ภายใต้สถาบันอนุรักษ์และวิจัยสัตว์ป่าหายาก โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร