• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

ประกาศ สอบราคาจ้างผู้จัดทำเครื่องแต่งกายพนักงานและลูกจ้างองค์การสวนสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555

องค์การสวนสัตว์  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างผู้จัดทำเครื่องแต่งกายพนักงานและลูกจ้าง   องค์การสวนสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕   ประกอบด้วย เสื้อโปโล จำนวน ๔,๓๔๐ ตัว   และ กางเกง (ขาสั้น)  จำนวน
๙๔๖ ตัว งบประมาณ ๑,๓๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน)       

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร