• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

ประกาศสอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๓ เครื่อง

องค์การสวนสัตว์ มีความประสงค์สอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๓ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕

ผู้สนใจขอรับเอกสารสอบราคาได้ตั้งแต่ ๒๐ มกราคม - ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐น. ที่สำนักการเงินและทรัพย์สิน ฝ่ายพัสดุ อาคารพิพิธภัณฑ์สัตว์ สวนสัตว์ดุสิต

รายละเอียดดังเอกสารแนบ

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร