• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

ร่าง-TOR-การจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์พร้อมติดตั้ง

องค์การสวนสัตว์ ซึ่งต่อไปนี้เรียนว่า "องค์การ" มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานวิจัยในโครงการจัดตั้งสถาบันอนุรักษ์และวิจัยสัตว์ป่าหายาก ภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว จำนวน ๑๖ รายการ ด้วยวิการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อนไม่เป็นของเก้าเก็บ อยู่ในสภาพ ที่จะใช้งานได้ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร