• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

นกขมิ้นท้ายทอยดำ

   
   
ลักษณะทั่วไป : เป็นนกขนาดเล็กลำตัวยาว 27 เซนติเมตร สีตัวส่วนใหญ่เป็นสีเหลืองสดใส มีแถบหนาสีดำคาดจากโคนปากไปจรดกันที่ท้ายทอย ปีกและหางบางส่วนเป็นสีดำ ปากแหลมแข็งแรงสีส้ม นกตัวเมียสีไม่เหลืองสดใสเหมือนนกตัวผู้ แต่จะเป็นสีเหลืองอมเขียว นกวัยอ่อนมีลายขีดสีดำบริเวณท้อง 
ถิ่นอาศัย, อาหาร : พบในแถบ เอเชียตะวันออก อินเดีย หมู่เกาะอันดามัน หมู่เกาะนิโคบาร์ จีน ไหหลำ ไต้หวัน หมู่เกาะซุนดา ซุลาเวสี และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ส่วนประเทศไทย พบได้ทั้งประเทศ เพราะเป็นนกอพยพมาช่วงนอกฤดูผสมพันธุ์ นกขมิ้นท้ายทอยดำกินแมลง ผลไม้สุก และ น้ำหวานดอกไม้ โดยเฉพาะต้นทองหลางและต้นงิ้ว 
พฤติกรรม, การสืบพันธุ์ : ชอบอาศัยตามป่าดงดิบชื้น ป่าดงดิบแล้ง ป่าดงดิบเขา ป่าเบญจพรรณ ป่าชายเลน สวนผลไม้ และป่าละเมาะ ตั้งแต่ระดับพื้นราบจนถึงความสูง 1,500 เมตรจากระดับน้ำทะเล ชอบอยู่เดี่ยวๆ หรือเป็นคู่ ชอบเกาะบนต้นไม้บินขึ้นๆ ลงๆ ยังไม่มีรายงานการทำรังวางไข่ของนกชนิดนี้ในประเทศไทย 
สถานภาพปัจจุบัน : เป็นนกอพยพมาช่วงนอกฤดูผสมพันธุ์ โดยเฉพาะช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเมษายน แต่คาดว่ามีนกส่วนหนึ่งมีการผสมพันธุ์ในประเทศไทย พบบ่อยปริมาณปานกลางทั่วทุกภาค จัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พุทธศักราช 2535 

 

สถานที่ชม :
สถานที่ จำนวน
สวนสัตว์เปิดเขาเขียว 5
สวนสัตว์ดุสิต 4

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร