• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

สโมสรผู้รักสวนสัตว์แห่งประเทศไทย

เป็น หน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ประชนชนได้เล็งเห็นถึงคุณค่าของ ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะชีวิตสัตว์ โดยการสมัครสมาชิกของสโมสรผู้รักสวนสัตว์แห่งประเทศไทย การสมัครสมาชิกเพียงครั้งเดียว ในอัตรา 2,000 ต่อ 1 สมาชิก และมีส่วนร่วมในการจัดตั้งกองทุนอาหาร การรักษาพยาบาล และสวัสดิภาพสัตว์ป่า ซึ่งดอกผลจะเป็นค่าอาหารของสัตว์ในองค์การสวนสัตว์ ซึ่งรวมทั้ง 5 สวนสัตว์ คือ สวนสัตว์ดุสิต สวนสัตว์เปิดเขาเขียว สวนสัตว์เชียงใหม่ สวนสัตว์นครราชสีมา และสวนสัตว์สงขลา

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร