• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

ขอเชิญประชาชนชาวไทย ร่วมปลูกต้นไม้ถวายพ่อ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดตัว “โครงการปลูกต้นไม้ถวายพ่อ” โดยดึงประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยการปลูกต้นไม้ คนละ 1 ต้น 63 ล้านคน 63 ล้านต้นทั่วประเทศ คาดประเทศไทยจะมีพื้นที่ป่าเพิ่มขึ้น เป็นสัดส่วนร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศ หรือ 128 ล้านไร่

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร