• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

   
   
ลักษณะทั่วไป : เป็นนกเขาขนาดเล็ก ตัวขนาดเท่านกเอี้ยง ขนาดลำตัวประมาณ 23 เซนติเมตร ตัวผู้ปีกสีน้ำตาลแดง หัวสีเทา ตัวสีค่อนข้างแดง ทางด้านหลังคอของตัวเมียมีแถบดำเล็กๆ พาดจากคอข้างหนึ่งวนไปยังอีกข้างหนึ่ง
ถิ่นอาศัย, อาหาร : พบในอันดามัน อินเดีย ลังกา พม่า ยูนนาน จีน ไหหลำ ไต้หวัน ฟิลิปปินส์ ไทย มาเลเซีย ลาว กัมพูชา ซึ่งในประเทศไทยพบได้ทั่วไปยกเว้นภาคใต้ อาหารได้แก่ เมล็ดข้าว เมล็ดพืช แมลง
พฤติกรรม, การสืบพันธุ์ : ชอบอาศัยอยู่ตามป่าโปร่ง ป่าละเมาะชายทุ่ง และตามทุ่งนา ไม่ชอบป่าดงดิบ ปกติชอบอยู่ตามทุ่งที่ราบต่ำ มักพบเป็นคู่ หรือ ฝูงเล็กๆ 4 - 5 ตัว เสียงขันไม่ไพเราะ คนจึงไม่ชอบเลี้ยงนกชนิดนี้ นกเขาไฟเริ่มผสมพันธุ์ในเดือนมีนาคม-สิงหาคม วางไข่ ครั้งละ 2 - 3 ฟอง
สถานภาพปัจจุบัน : เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พุทธศักราช 2535

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร