• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

นกเขียวคราม

   
   
ลักษณะทั่วไป : เป็นนกประจำถิ่นของไทย (นกที่พบในประเทศไทยมีทั้งสิ้น 915 ชนิด มีทั้งนกที่อพยพเข้ามาพักพิงในบางฤดูแล้วบินกลับไปยังถิ่นเดิมก็มี ส่วนนกประจำถิ่นจะอาศัยอยู่ในประเทศไทยตลอดไม่มีการย้ายถิ่น) นกเขียวครามมีขนาดลำตัวประมาณ 25 เซนติเมตร ตัวผู้และตัวเมียมีลักษณะไม่เหมือนกัน ตัวผู้มีขนบริเวณหลังและบนหัวสีฟ้าสด ด้านล่างปลายปีกและหางมีสีดำ ส่วนตัวเมียมีสีฟ้าหม่น ขนหางและปลายปีกมีสีค่อนข้างดำ ทั้งสองเพศมีตาสีแดงชัดเจน
ถิ่นอาศัย, อาหาร : พบในทวีปเอเชียแถบประเทศอินเดีย จีน อินโดจีน มาเลเซีย และประเทศไทยพบอยู่ทั่วทุกภาค แต่จะพบมากทางภาคเหนือของประเทศไทย นกเขียวครามชอบกินผลไม้ต่าง ๆ เป็นอาหาร
พฤติกรรม, การสืบพันธุ์ : ชอบอยู่ตามลำพังเพียงตัวเดียว หรืออาจอยู่เป็นคู่ในฤดูผสมพันธุ์ มักส่งเสียงร้องและบินไปมาเสมอ a นกเขียวครามผสมพันธุ์ในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน ทำรังอยู่บนต้นไม้สูงด้วยกิ่งไม้เล็ก ๆรากไม้และใบหญ้า วางไข่ครั้งละ 2 ฟอง
สถานภาพปัจจุบัน :
  เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พุทธศักราช 2535                      
สถานที่ชม :
สถานที่ จำนวน
สวนสัตว์เปิดเขาเขียว 1
สวนสัตว์ดุสิต 1

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร