• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

ผลการพิจารณาผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศฯ และมีสิทธิ์แสดงวิสัยทัศน์และเข้ารับการสัมภาษณ์ ในตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์

การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ ได้สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครไปแล้ว

คณะกรรมการสรรหา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติจากผู้สมัคร รวม 5 ราย ตามเอกสารที่ได้รับมอบไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผลปรากฏว่า มีผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศฯ มีสิมธิ์แสดงวิสัยทัศน์และเข้ารับการสัมภาษณ์ตามกระบวนการสรรหาที่กำหนดไว้ในประกาศ จำนวน 4 ราย

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร