• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

นกคูรัสโซ

   
   
ลักษณะทั่วไป :
  เป็นนกที่มีลักษณะคล้ายไก่ฟ้า มักอาศัยอยู่บนยอดต้นไม้ นานๆครั้งถึงจะลงมาหากินบนพื้นดิน
ถิ่นอาศัย, อาหาร :
  มีถิ่นกำเนิดอยุ่ในแถบทวีปอเมริกากลางและอเมริกาใต้ อาหารของนกคูรัสโซได้แก่ พวกผลไม้ ตัวหนอน และแมลง
พฤติกรรม, การสืบพันธุ์ :  
สถานภาพปัจจุบัน :  

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร