• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

นกเงือกกราวด์

   
   
ลักษณะทั่วไป : เป็นนกเงือกประเภทหนึ่งที่ดำรงชีวิต แตกต่างจากนกเงือกทั่วไป นิ้วเท้ามีลักษณะสั้นทู่ไม่เหมาะสำหรับการเกาะจับกิ่งไม้ จะลงมาดำรงชีวิตอยู่ตามพื้นดิน ตามความหมายของ “กราวด์ฮอร์นบิล” จึงหมายถึง “นกเงือกพื้นดิน” นั่นเอง ขนาดของลำตัวใกล้เคียงกับไก่งวง จะงอยปากใหญ่ ขาค่อนข้างยาวกว่านกเงือกอื่น ๆ บริเวณใบหน้ามีหนังสีแดงรอบตา ใต้คอมีถุงสีแดง ขนลำตัวและปีกมีสีดำ
ถิ่นอาศัย, อาหาร : อาศัยอยู่ตามพื้นดิน หากินอยู่ตามทุ่งหญ้าริมหนองน้ำ บริเวณทุ่งหญ้าสะวันนาของทวีปแอฟริกา อาหารที่นกเงือกกราวด์กินมีทั้งพืชและสัตว์ ได้แก่ เมล็ดพืช ผลไม้ แมลง งู นก และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมขนาดเล็ก 
พฤติกรรม, การสืบพันธุ์ :  
สถานภาพปัจจุบัน :  

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร