• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

นกเงือกปากดำ

   
   

ชื่อทางวิทยาศาสตร์ :

Anorrhinus galeritus
ลักษณะทั่วไป : ตัวผู้และตัวเมียมีลักษณะคล้ายกัน ต่างกันที่ปาก ตัวผู้ปากสีดำ ตัวเมียสีจางกว่า ขนทั่วตัวดำ ยกเว้นที่โคนหางมีสีขาว ปลายหางสุดสีดำ บนหัวมีขนขึ้นคล้ายหงอน ปากพร้อมทั้งสันบนปากเป็นสีดำ
ถิ่นอาศัย, อาหาร :
  นกเงือกปากดำมีถิ่นกำเนิดตามเทือกเขาตะนาวศรี ไทย มาเลเซีย สุมาตรา บอร์เนียว สำหรับประเทศไทยมีเฉพาะภาคใต้ นกชนิดนี้กินผลไม้และแมลงต่างๆ รวมทั้งสัตว์เล็ก ๆ เช่น กิ้งก่า แย้ งู                      
พฤติกรรม, การสืบพันธุ์ : นกเงือกปากดำชอบอาศัยอยู่ตามป่าดงดิบ ทึบ มักเกาะอยู่บนยอดไม้สูง เป็นนกค่อนข้างเปรียว เข้าไปใกล้ได้ยาก ชอบอยู่เป็นฝูง ทำรังในโพรงไม้และมักทำรังอยู่ที่เดิมตลอดไป แต่จะซ่อมแซมใหม่อยู่เสมอ แม่นกจะถือโอกาสที่กกไข่และเลี้ยงลูกอยู่ในนี้ทำการผลัดขน นกเงือกปากดำเป็นนกที่หายากและเลี้ยงยาก ถ้าจับมาเมื่อโตเต็มที่แล้วจะเลี้ยงไม่รอด นกชนิดนี้วางไข่ครั้งละ 2-3 ฟอง เชื่อกันว่า นกเงือกจะอยู่กับคู่ของมันตลอดชีวิต                      
สถานภาพปัจจุบัน :  
สถานที่ชม :
  สวนสัตว์เปิดเขาเขียว, สวนสัตว์นครราชสีมา, สวนสัตว์สงขลา                      
สถานที่ชม :
สถานที่ จำนวน
สวนสัตว์ดุสิต 2
สวนสัตว์เปิดเขาเขียว 1
สวนสัตว์นครราชสีมา 1

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร