• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

อีเห็นลายเสือ

 

   
   
ลักษณะทั่วไป : อีเห็นลายเสือมีขนาดเล็กกว่าอีเห็นลาย เมฆ รูปร่างเปรียว ตัวมีสีพื้นเป็นสีตาลอมเหลือง ข้าง ๆ ตัว บนหลังและที่ขามีจุดขนาดใหญ่สีดำ โดยเฉพาะบนหลังจุดนี้เรียงเป็นแถวยาวตลอดกลางหลัง ข้าง ๆ คอก็มีจุดสีดำเช่นเดียวกัน ขอบใบหูมีสีดำ ส่วนท้องมีน้ำตาลอมเหลืองเป็นสีเรียบ ๆ ไม่มีลายหรือจุด หางเป็นปล้อง ๆ สีดำสลับเหลืองประมาณ 7-9 ปล้อง หางค่อนข้างยาว  
ถิ่นอาศัย, อาหาร :

พบในเนปาล อัสสัม พม่า ไทย 

อีเห็นลายเสือกินนก ไข่นก และสัตว์เล็ก ๆ

พฤติกรรม, การสืบพันธุ์ :

เป็นสัตว์ออกหากินในเวลากลางคืน ชอบหากินบนพื้นดินแต่ก็ปีนต้นไม้ได้เก่ง 

อีเห็นลายเสือมีฤดูผสมพันธุ์ประมาณเดือนกุมภาพันธ์-สิงหาคม ออกลูกครั้งละ 2-3 ตัว ออกลูกตามโพรงไม้ หรือ ตามโพรงดินโคนต้นไม้ใหญ่  

สถานภาพปัจจุบัน : เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พุทธศักราช 2535
สถานที่ชม :
สถานที่ จำนวน
สวนสัตว์นครราชสีมา 1

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร