• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

อีเห็นลายพาด(อีเห็นลายเสือโคร่ง)

   
   
ลักษณะทั่วไป :
  เป็นอีเห็นตัวขนาดเล็ก คอยาว หน้าค่อนข้างยาวสีพื้นตามตัวเป็นสีเหลืองซีด มีลายขวางสีดำพาดจากหลังลงมาสุดที่บริเวณท้อง มีลายรูปสามเหลี่ยมโดยฐานอยู่ที่สันหลังและส่วนปลายเรียวเล็กลงมาที่ท้อง ตัวหนึ่งมีลายดังกล่าวประมาณ 7 - 8 ลาย มีลายสีดำวิ่งจากปลายจมูกผ่านหน้าผากไปที่คอ และมีลายดำขนาบ 2 ข้าง ลายดังกล่าวมาจากจมูกผ่านลูกตาไปที่คอ หางยาวสีดำ ยกเว้นตรงโคนหางเป็นสีจางอ่อนมีวงแหวนสีดำ 2-3 วง หูค่อนข้างยาว ลูกตาค่อนข้างโต มีต่อมกลิ่นเล็กๆ ที่โคนหาง มีเล็บคมและยื่นออกมาได้แบบเสือ หรือแมวทั่วไป                      
ถิ่นอาศัย, อาหาร :
  พบในพม่า ไทย มาเลเซีย สุมาตรา บอร์เนียว สำหรับประเทศไทยพบมากทางภาคใต้ อีเห็นลายพาดกินสัตว์เล็กเป็นอาหารเช่น ลูกนก หนู กบ เขียด หนอน รวมทั้งผลไม้ก็กิน                      
พฤติกรรม, การสืบพันธุ์ :
  เป็นสัตว์หากินกลางคืน หากินได้ทั้งบนพื้นดิน และบนต้นไม้ สำหรับการผสมพันธุ์ของอีเห็นลายพาดยังไม่ทราบแน่ชัด แต่ออกลูกครั้งละ 1 ตัว                      
สถานภาพปัจจุบัน :
  เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พุทธศักราช 2535                      
สถานที่ชม :
สถานที่ จำนวน
สวนสัตว์นครราชสีมา 2

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร