• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

อีเห็นธรรมดา (อีเห็นลายจุด)

   
   
ลักษณะทั่วไป :
  มีความยาวลำตัวประมาณ 43 - 71 เซนติเมตร หางยาวประมาณ 40-66 เซนติเมตร น้ำหนักประมาณ 2 - 5 กิโลกรัม ขนตามลำตัวมีสีเทาเข้มเกือบดำ จมูก หาง ปลายเท้าและปลายหางมีสีดำ บริเวณหน้ามีสีขาวเหมือนใส่หน้ากากคาดผ่านหน้าผาก มีแต้มสีขาวใต้ตาและข้างจมูก ระหว่างตาและดั้งจมูกมีสีดำ มีลายจุดดำตามแนวหลัง 3 เส้น ต่อมที่ก้นมีกลิ่นเหม็นฉุน ของเหลวที่ขับออกมาจากต่อมที่ก้นมีลักษณะเป็นน้ำมันสีน้ำตาล สัตว์จะใช้ถูตามต้นไม้เป็นเครื่องหมายแสดงอาณาเขต                      
ถิ่นอาศัย, อาหาร :
  พบในแคชเมียร์ อินเดีย ศรีลังกา จีนตอนใต้ อินโดจีน ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ อีเห็นธรรมดากินผลไม้ และสัตว์เล็ก ๆ เช่น หนู กระรอก                      
พฤติกรรม, การสืบพันธุ์ :
  ชอบอาศัยตามชายป่าใกล้พื้นที่ เกษตรกรรมและชุมชน ไปจนถึงป่าดิบแล้งและป่าเต็งรังที่รกทึบ ส่วนใหญ่อยู่บนต้นไม้ ปีนต้นไม้เก่ง เป็นสัตว์หากินเวลากลางคืน โดยอาศัยและหากินบนต้นไม้มากกว่าตามพื้นดิน อีเห็นธรรมดาโตเต็มที่เมื่ออายุ 2 ปี ตั้งท้องนาน 2 เดือน ออกลูกครั้งละ 2-4 ตัว และมีอายุยืนราว 16 ปี                      
สถานภาพปัจจุบัน : -
สถานที่ชม :
สถานที่ จำนวน
สวนสัตว์ดุสิต 13
สวนสัตว์นครราชสีมา 12
สวนสัตว์เชียงใหม่ 7
สวนสัตว์เปิดเขาเขียว 6
สวนสัตว์สงขลา 5
สวนสัตว์อุบลราชธานี 2

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร