• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

   
   
ลักษณะทั่วไป :
  เป็นแอนติโลปชนิดหนึ่ง ลักษณะคล้ายกับโค สีตามลำตัวออกสีน้ำตาลจาง ๆ และจะออกสีเทามากขึ้นตามอายุ บริเวณหัวไหล่จะมีแถบสีขาวจางๆ พาดอยู่ไม่สะดุดตานัก บริเวณกลางหัวมีขนสีดำขึ้นเป็นแนวยาวไปตามตัว มีเขาขนาดใหญ่ซึ่งมีลักษณะบิดเป็นเกลียว ตัวเมียมีเขาขนาดเล็กกว่าแต่ยาว วัดจากหัวจนสุดลำตัวมีความยาว 2-3.5 เมตร มีความสูงถึงไหล่ 1.4-1.8 เมตร น้ำหนัก 591-682 กิโลกรัม แต่มีบางตัวถึง 909 กิโลกรัม                      
ถิ่นอาศัย, อาหาร :
  มีถิ่นอาศัยอยู่ในทุ่งหญ้าสะวันนา พบได้น้อยกว่าในป่าเปิดซึ่งอยู่ทางตะวันออกและทางใต้ของแอฟริกา อีแลนด์กินใบไม้และกิ่งไม้อ่อนๆ และอาจขุดดินกินหัวหรือรากของพืชได้                      
พฤติกรรม, การสืบพันธุ์ :
  อาศัยอยู่เป็นฝูงใหญ่ ปกติประมาณ 25-70 ตัว แต่บางฝูงอาจถึง 200 ตัว ซึ่งฝูงอีแลนด์ จะอยู่รวมกันได้กับสัตว์กินพืชอื่น ๆ รวมทั้งม้าลาย และ Oryx อีแลนด์ตัวผู้พร้อมผสมพันธุ์เมื่อมีอายุ 5 ปี ส่วนตัวเมียพร้อมเมื่อมีอายุ 4 ปี ตั้งท้องนาน 250-270 วัน และออกลูกครั้งละ 1 ตัว                      
สถานภาพปัจจุบัน : -

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร