• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

   
   
ลักษณะทั่วไป :
  ความยาวจากปลายจมูกถึงฐานหางประมาณ 1.28 - 1.51 เมตร ความยาวหางประมาณ 22 - 24 เซนติเมตร ความสูงถึงหัวไหล่ประมาณ 0.8 - 1.0 เมตร น้ำหนักประมาณ 55 - 65 กิโลกรัม เป็นสัตว์เลี้ยงซึ่งมีต้นกำเนิดจาก Guanaco โดยปกติแล้วถูกเลี้ยงไว้เพื่อผลิตภัณฑ์ของขนและเลี้ยงรวมกันเป็นฝูง มีขนที่ละเอียดกว่าลามา และมีลักษณะยาว แต้มหรือจุดบนตัวมีลักษณะของสีหลายรูปแบบ เช่น ขาว, น้ำตาล, เหลือง, ดำ นอกจากนี้รูปร่างลักษณะก็แตกต่างกันไปหลากหลายตามแต่พันธุ์ มีขนาดตัวเล็กกว่าลามา                      
ถิ่นอาศัย, อาหาร :
  ทางตะวันตกของทวีปอเมริกาใต้ ส่วนใหญ่พบในที่สูงแอนดีสของประเทศเปรู ส่วนมากถูกเลี้ยงเป็นอิสระในทุ่งหญ้าและบริเวณที่เต็มไปด้วยไม้พุ่ม ที่ระดับความสูง 4,000 - 4,700 เมตร อัลปาคาเป็นสัตว์กินพืชเป็นอาหาร
พฤติกรรม, การสืบพันธุ์ :
  อัลปาคามีระยะตั้งท้อง 242 - 345 วัน ออกลูกครั้งละ 1 ตัว ซึ่งจะขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ (บางครั้ง 2 ตัว แต่พบได้ยาก)น้ำหนักแรกเกิด 8 - 9 กิโลกรัม ระยะเวลาหย่านม 6 - 8 เดือน เป็นวัยเจริญพันธุ์เมื่อมีอายุ 12 - 24 เดือน และมีอายุยืนประมาณ15 - 20 ปี                       
สถานภาพปัจจุบัน : -

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร